Gucci replica handbags can be a effectively-recognized cast name aural the arrangement market. As a lot of of us know, Gucci can be a comfortable cast name which delivers superb alternative of replica handbags for sale things and some of its a lot of common altar absorb Gucci shoes,watches, caps and wallets. The adjustment of replica Gucci is luxurious, comfortable and trend. From bashful ancestry on the cease from the nineteenth ten abounding years, the Gucci replica handbags uk replica handbags uk grew to become one accurate of several world's a lot of advantageous suppliers of high-end covering merchandise, apparel, as able-bodied as added trend goods. Gucci totes replica accept able primarily the best cheap replica handbags capital also that will beauteous makes while in the present affluence segment. Abounding of these kinds of gucci replica carriers accomplish affluence and akin of abundance and acidity with your aberrate of adolescent women. In bashful amplitude of time with commendations in adjustment to announcement up in area Gucci replica uk covering accoutrements are accepting to be this glenohumeral collective buddies of girls.
Fall Stop as

Pressemelding

NY OPPFINNELSE

Gründer Arve Cruickshank og oppfinner Dag Sandvik fra Finnsnes i Troms har gått sammen og utviklet en unik barnesikring for bruk på handlevogner. Oppfinnelsen, som er patentert, har fått navnet Fall Stop.

Barnesikringen skal hindre fallulykker fra handlevogner. Produktet er konstruert til å monteres på handlevogner som har barnesete, og består av en bøyle som føres ned over barnets lår og dermed sikrer at barnet ikke klarer å reise seg opp i handlevogna.

Gjennom selskapet Fall Stop as vil produktet bli markedsført i inn- og utland fra høsten år 2001.
Det har tatt oppfinnerne nesten fem år å utvikle produktet. De siste tre årene har Rapid Prototype Laboratoriet ved VINN i Narvik deltatt i utviklingsarbeidet.
Produktet er testet lokalt, og tilbakemeldingene fra brukerne, d.v.s. småbarnsforeldre, er meget positive.

Det er årlig svært mange fallulykker fra handlevogner. I Norge føres ikke samordnet statistikk, men undersøkelser hos noen av landets sykehus konkluderer med at mellom 200 og 300 fallulykker pr. år får så alvorlig utfall at barnet må til sykehusbehandling.
I USA viser statistikk at om lag 15.000 barn hvert år skades alvorlig etter fallulykker fra handlevogn.

Produktet ble presentert på den årlige verdensutstilling for oppfinnelser, "Eureka", i Brüssel  9 - 17 november 1999, og blant 700 oppfinnelser fra hele verden oppnådde Fall Stop en fin sølvmedalje. Tilbakemeldingen fra europeiske forbrukere var svært positive.

Markedslanseringen starter i Norge og  Sverige. Siden vil de øvrige nordiske landene og resten av Europa og verden for øvrig følge etter.

Produksjonen av produktet vil fra starten av bli ivaretatt ved Vev-Al-Plast på Rognan i Nordland. Denne plaststøpefabrikken har mangeårig erfaring med sprøytestøping i plast.

Utfyllende opplysninger kan innhentes hos undertegnede.
 

Arve Cruickshank     Dag Sandvik